Steel Control

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обезбедете трајност на конструкцијата.

 
 
 
 
 
 
 

Машини за сечење на арматура

 
 
 
 

Специјални роботи за автоматска изработка на узенгии

 
 
 
 

Машини за виткање на арматура

 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
Армирачкиот погон на Стил Контрол е лоциран во Скопје, населба Ѓорче Петров на улица Шар Планина бр. 12
Почетокот со работа датира од 2019та година.
Се простира на околу 17,000 м2 од кои производната хала завзема простор од 1650 м2 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производи

 
 
 

Посветени на висококвалитетна услуга