Steel Control

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
 
 
 

Кои сме ние?

 
Армирачкиот погон на Стил Контрол е лоциран во Скопје, населба Ѓорче Петров на улица Шар Планина бр. 12
Се простира на простор од околу 17,000 м 2 од кои хала од 1650 м 2 .

Погонот е располага со опрема за современо функционирање на модерен армирачки погон при што:

 
 
 
 
 
 
 
 
3 кранови, од кои еден Халски кран;
 
 
 
 
 
 
 
Два крана за производство и утовар –истовар;
 
 
 
 
 
 
 
Две роботизирани машини за изработка на узенгии од котури до пречник RФ16;
 
 
 
 
 
 
 
Две линии за кроење на арматура со транспортери на материјалот до машините за виткање;
 
 
 
 
 
 
 
Автоматска машина со две потезни глави за виткање арматура до пречник RФ32 (систем фабрика);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 полуавтоматски машини за виткање арматура;
 
 
 
 
 
 
 
Целосно автоматски апарат за челно заварување на арматурни профили до RФ40;
 
 
 
 
 
 
 
Два вишушкари;
 
 
 
 
 
 
 
Апарати за заварување (Електролачно и MIG/MAG);
 
 
 
 
 
 
 
Изработка на шипови, кошеви, ременати и други заварени елементи потребни во градежништво;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарачаната количина се мери со сертифицирана кранска вага, и за истата се издава кантарна белешка.
Моменталниот производствен капацитет на погонот во една смена изнесува од 600 до 800 тони.
 
 

Посветени на висококвалитетна услуга